Kasispea küla asub Eru lahe ääres. Vanadel merekaartidel on Eru lahe nimeks Monkviek ja Mungalaht. Lahe lõunaossa suubub Loobu jõgi, mille suudmealal on merepõhi mudane ja seal laiuvad pillirooväljad.

Kasispea külas on loodussõbralikuks vaatamisväärsuseks Erik Sandströmi poolt rajatud dendropark. Pargi, mille suuruseks on 1,7 hektarit, rajamist alustas ta 1974.aastal Karu talu maadele.

Kasispea küla asub Lahemaa rahvuspargi territooriumil, mille üheks sümboliks on kujunenud Kasispeal asuv Jaani-Tooma Suurkivi.