Kasispea (1637 Kaβkiβpee, 1699 Kasipaby, 1798 Kassispa) on küla Harju maakonnas Kuusalu vallas. Kasispea küla asub Põhja-Eestis Pärispea poolsaare idarannas Eru lahe kaldal. Rannaküla pindalaks on 1009,97 ha ja seal elab 1.jaanuari 2015.a. seisuga 92 elanikku. Külas on 54 talu, mis asetsevad hajutatult.

Ranna lähedal Loobu jõe suudmest loodes on kuuest madalast rohtunud laiust koosnev Kasispea laiduderühm (Suurlood, Keskmine lood ja Väikelood ning kolm nimetut laidu pindalaga 0,2 kuni 0,6 ha). Külas asub Jaani-Tooma suurkivi.

Kasispea on  pää-lõpuline nimi, mille esiosa on olnud mitmuslik puunimetusest kask, nagu on näha ka esmasest kirjapanekust. Sama etümoloogia annab ka L. Kettunen, kuid pakub ka välja seost nimega *Kassine, : -se (nagu Kassisaba nii ka Kassipää) pidades seda siiski pigem rahvaetümoloogiaks. Pea nime lõpus tähendab -neeme, -otsa, -tippu.